Середа
18.07.2018
15:01
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Сайт Степанівської ЗОШ І-ІІ ступенів
Головна Реєстрація Вхід
Річний звіт про діяльність закладу освіти »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Річний звіт про діяльність закладу освіти

1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу.

Керуючись положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», у 2016-2017 н.р. педагогічний колектив Степанівської ЗОШ І-ІІ ступенів спрямував свою роботу над науково-методичною проблемою: «Формування життєвих компетентностей учнів шляхом впровадження нових підходів до навчально-виховного процесу в умовах сучасної школи».

Упродовж 2016/2017 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділялась охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року до навчання приступили 32 учні. На кінець навчального року кількість учнів 32.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав у цілому достатній рівень навчальних досягнень. Усі учні 1-8 класів переведені до наступного класу. У школі немає учнів, які б отримали завдання на літо для повторної атестації.

У 2016-2017 н.р. у 1-9 класах школи навчалося 32 учні, які закінчили начальний рік із такими результатами:

на високому рівні (10-12 балів) – 6 учнів

на достатньому рівні (7-9 балів) – 10 учнів

на середньому рівні (4-6 балів) – 11 учнів

отримали Похвальні листи – 6 учнів

За минулий навчальний рік учні школи отримали 8 призових місць на районних олімпіадах, а саме:

Якимчук Ганна, учениця 8 класу – ІІ місце з біології, ІІІ місце з хімії, ІІІ місце з фізики;

Дем'янюк Мар'яна, учениця 9 класу – ІІІ місце з біології;

Максимчук Ірина, учениця 9 класу –II місце з фізики, ІІІ місце з хімії;

Баранчук Вікторія, учениця 9 класу – ІІ місце з трудового навчання, ІІІ місце з німецької мови.

Також Дем'янюк Мар'яна, учениця 9 класу отримала диплом ІІІ ступеня обласного рівня за участь у роботі Малої академії наук.

Аналізуючи результативність участі учнів в олімпіадах за останні роки, можна зробити висновок, що вчителі біології, фізики, німецької мови, трудового навчання більш професійно та відповідально підійшли до роботи з підготовки учнів до участі в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Інші вчителі школи здійснюють підготовку учнів до участі в олімпіадах на низькому рівні.

Результати, яких досягли учні протягом навчального року, свідчать про середній рівень роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями, і ці результати недостатні. На жаль, вчителі не проводили плідну роботу з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, інтелектуальних турнірах та конкурсах.

Проте, учні школи приймали активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах і отримали такі результати:

- Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «КОЛОСОК-2017» – 4 учасники з відмінним результатом, 7 – з добрим результатом, 2 учасники;

- Міжнародний математичний конкурс «КЕНГУРУ-2017» 8 учасників, з них – 5 мають високий результат, 2 – добрий, 1 учасник;

- Мовно-літературний конкурс «Соняшник» - 17 учасників, з них – дипломів І ступеня – 3, дипломів ІІІ ступеня – 6, дипломів переможця у початковій школі – 8.

Навчально-виховний процес в цьому навчальному році було організовано відповідно до навчального плану та робочого плану школи. З метою задоволення освітніх потреб учнів, поглиблення знань з окремих предметів, за рахунок варіативної складової навчального плану введено додаткові години на вивчення української мови в початкових класах.

Введено факультативи: «знайомство з екологією» (5 клас), «розвиток творчих здібностей учнів» (4 клас).

В цьому навчальному році державну підсумкову атестацію у школі склали 6 учнів 4 класу та 5 учнів 9 класу.

Аналіз результатів ДПА показує, що дев'ятикласники одержали такі оцінки: 9 (60 %) оцінок високого рівня, 5 ( 33%)- достатнього рівня, 1 (7%) – середнього рівня, а учні 4 класу одержали 9 (50%) оцінок високого рівня, 8 (44%) – достатнього, 1 (6%) – середнього. Такі результати є вищими за минулорічні, що свідчить про збільшення якості навчально-виховного процесу.

 

Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях вчителів, районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах, використовуючи Інтернет-ресурси.

Сьогодні навчальний заклад – це передусім простір життя учня, де він здійснює перші кроки життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній діяльності, самоствердження.

Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком освітянської діяльності. Педагоги нашої школи постійно працюють над вдосконаленням існуючих та розвитком інноваційних форм виховної роботи з учнівською молоддю. Ці завдання успішно реалізовуються під час позакласної роботи класів, яка об’єднує школярів усіх вікових груп конкурсними програмами та заходами.

 

2.Виховна робота

Виховна робота в школі протягом 2016/2017 навчального року була спрямована на реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, «Про затвердження плану заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах».

Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості, глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

- робота з соціального захисту учнів;

- національно-патріотичне виховання;

- робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх;

- робота з охорони життя і здоров’я учнів;

- громадянське виховання;

- родинно-сімейне виховання,

- трудове навчання та профорієнтація;

- художньо-естетичне виховання;

- екологічне виховання;

- формування здорового способу життя;

- учнівське самоврядування.

«Школа і сім’я – грані співдружності» - під таким девізом живе і працює педагогічний колектив нашої школи. Близько 94% учнів школи щорічно беруть участь у виховних заходах різних напрямів і рівнів. Виховна робота спрямована на розвиток індивідуальності і разом з тим розрахована на велику кількість виховних заходів. Різноманітні форми виховної роботи дозволяють виявити ознаки загальної творчої обдарованості, що притаманні деяким дітям.

В першу чергу слід відзначити активну участь органів учнівського самоврядування в організації виховного простору дітей. Поряд із традиційними формами виховної роботи в школі має місце шкільне самоврядування – дитяча організація «Сузір'я». Координаційним центром був розроблений план роботи, згідно з яким проводилися різноманітні заходи. Проводилися рейди перевірки зовнішнього вигляду школярів, дотримання учнями правил поведінки на перервах. Членами координаційного центру було організовано і контролювалося чергування учнів по школі. Центр трудової та господарчої діяльності організовував прибирання шкільної території, стежив за порядком у школі. Діти допомагали в організації спортивних заходів, традиційних святкових заходів, предметних тижнів.

Розглядалися питання виховної роботи на засіданнях педагогічної ради: «Профілактика всіх видів дитячого травматизму та правопорушень»; «Про стан організації медичного обслуговування»; «Про підсумки роботи щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювань».

На засіданнях ради школи розглядалися наступні питання: «Про необхідність надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок фонду всеобучу» «Про стан організації медичного обслуговування учнів», «Про надання учням пільгових категорій безкоштовного харчування».

Питання виховної роботи розглядалися також на батьківських зборах та засіданнях методичного об’єднання класних керівників. Чітко спланована робота МО класних керівників, проведено 5 засідань.

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в школі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. В школі поступово й неухильно ведеться робота щодо виконання Закону України “Про мови в Україні”. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою; вивчення української мови є обов’язковим.

Щодо виконання Закону України «Про мови» слід зазначити, що протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України та 1 раз на п’ять років – стан викладання української мови та літератури.

Учні закладу брали участь у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка, де показали непогані результати, олімпіадах з української мови та літератури. Проводяться тижні української мови та літератури.

Упродовж 2016-2017 н.р. у школі були проведені наступні заходи:

 1. Єдині класні години:

«Україна – єдина країна»

«Ти – школяр»

«Твоя увага»

«Подорож до країни ввічливості і добра»

«Травматизм у побуті. Як його уникнути»

«Нехай крокують по землі добро та справедливість»

«Національні символи України»

«Наша Вітчизна Україна»

«Кращий мамин помічник»

«Що треба знати про СНІД»

«На війну зі шкільного порогу»

«Пам'ять полеглим – шана живим»

« Профілактика правопорушень та злочинів.

Жорстоке поводження з дітьми»

«Будьмо толерантними»

«Запали свічку пам’яті»

«З попелу забуття»

«День Збройних сил України»

«Безпека під час зимових канікул»

«Новий рік на поріг»

«Соборна моя Україна»

«Бій під Крутами»

«Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях»»

«Голос Кобзаря»

«Вклонімось низько матерям»

2. Були проведені загальношкільні лінійки з нагоди:

 1. Перше Вересня

2.2 «Чорнобильська палітра» ( до вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»)

 1. . Лінійка, присвячена жертвам Голодомору.
 2. . «В єдності сила» ( до святкування Дня Соборності України)

2.5. 71-ша річниця закінчення Другої Світової війни

 1. Були проведені загальношкільні заходи:

- «Свято Осені» - ярмарок «Дарунки осені» (найактивнішу участь прийняли учні, батьки та вчителі початкових класів);

- - «Свято Миколая»;

- «Новорічна ялинка» ( активну участь прийняли 1-9 класів);

- «Ну-мо, хлопці!»

- Екологічна акція «Живи, Ялинко!»;

- Годівничка.

 

4. Упродовж року пройшли Батьківські Всеобучі:

Вересень - «Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату батьків на формування особистості дитини».

Жовтень - «Проблема профілактики наркоманії серед підлітків»;

Листопад - «Екологічне виховання дітей у сім'ї»;

Грудень - « Щаслива сім'я. Яка вона?».

Січень – Підліток і сім'я – проблеми спілкування, міжособистісні відносини»;

Лютий – Тренінг «Попередження насильства, жорстокості у сім''ї та дитячому колективі»

Березень – Диспут «Злочин і кара»;

Квітень – «Ваша дитина стала погано вчитись».

У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Майже 90% вчителів володіють комп’ютерними технологіями та використовують їх у роботі з учнями та батьками, з комп’ютерною підтримкою проводяться уроки, батьківські збори, позакласні заходи.

Одним із засобів підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності є щорічна атестація педпрацівників. У 2016-2017 н.р. у школі атестувалося 5 педагогічних працівників.

Школа має власний сайт, на якому висвітлюється життя школи, та відбувається соціальне партнерство з батьками учнів.

У школі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають вищу та першу кваліфікаційну категорію. Так, Васюк Валерій Петрович є керівником шкільного методичного обєднання вчителів початкових класів, Шевчук Тетяна Леонідівна - класних керівників. Вчителі входять до складу творчих груп. За їх активної участі проходять предметні декади, методичні засідання, тощо.

Свої методичні розробки вчителі поширюють, беручи участь в конкурсі «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування». у друкованих виданнях. В цьому році підготовлено 3 роботи:

1. «Розробки занять з факультативного курсу «Знайомство з екологією» для учнів 5 класу. (вчитель Максимчук О.М.).

2. Розробки конспектів з німецької мови. (вчитель Шевчук Т.Л.)

3. Розробка гри для учнів 1 класу. (вчитель Васюк В.П.)

Вчителькою фізики Шевчук Н.В. розроблено компетентнісні задачі з фізики та презентації до уроків.

Протягом року проводилися предметні тижні з різних навчальних дисциплін, під час яких були проведені: відкриті уроки, виховні години, бесіди, конкурси, виставки малюнків, виставки-презентації учнівських робіт.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

 

3. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становила:

• діти із багатодітних сімей – 7;

• діти одиноких матерів – 1

Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після змін соціального паспорту класу.

Адміністрацією скоординовано річний план роботи школи, план виховної роботи класних керівників, план Ради школи, план учнівського самоврядування з питань соціальної підтримки та допомоги дітям.

На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт школи. У системі вивчаються житлово-побутові умови проживання і навчання учнів пільгової категорії, здійснюється залучення їх до позакласної роботи. Школярі залучаються до роботи предметних гуртків за інтересами, спортивних секцій.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Всі працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-9 класів забезпечувалися одноразовим харчуванням за батьківські кошти. Гаряче харчування учнів 1-9 класів відбувається згідно графіку у їдальні школи.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, бесіди з працівником місцевого ФАПу, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи працівника ФАПу на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

У червні 2017 року цікаво і змістовно проходять навчальні екскурсії та виробнича практика.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, заплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Правовиховна робота школи у 2016-2017 н.р. здійснювалась через викладання курсу правознавства, проведення Тижня правових знань, Місячника правової освіти, під час яких проводились єдині класні години за темами «Мої права – твої права», «Я дитина – я знаю свої права, конкурс плакатів за темою «Права очима дітей», рольова гра «Розслідування ведуть…» тощо. Питання правової відповідальності неповнолітніх та їх батьків розглядались на батьківських зборах, засіданнях Ради школи.

 

4. Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у школі є Батьківські Всеобучі. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи та шкільний психолог.

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Архів записів

Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples